Cách xem đất đã có Sổ Đỏ hoặc Sổ Hồng hay chưa - Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu

Cách kiểm tra đất tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có Sổ Đỏ hoặc Sổ Hồng hay chưa.

Nhầm phòng chống tình trạng Giấy chứng nhận giả mạo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng website để người dân dễ dàng tra cứu thông tin về sổ đỏ.
Cách xem đất đã có Sổ Đỏ Sổ Hồng hay chưa

👉Hướng dẫn: 
- Để có thể tra cứu được thông tin Sổ Đỏ Sổ Hồng bạn vào theo Link sau:

Cách xem đất đã có Sổ Đỏ Sổ Hồng hay chưa
- Tiếp theo bạn nhập Mã Số hồ sơ biên nhận tiếp nhận và hẹn trả Hồ Sơ.
Cách xem đất đã có Sổ Đỏ Sổ Hồng hay chưa
- Sau đó click vào ' Tra Cứu' và nhận kết quả
Cách xem đất đã có Sổ Đỏ Sổ Hồng hay chưa

Ứng dụng sẽ truy vấn trong Cơ sở dữ liệu địa chính và hiển thị kết quả các thông tin của Giấy chứng nhận đã được cấp bao gồm các thông tin: Số hiệu - Số seri - Ngày ký - Người ký - Ngày trả - Số vào sổ - Thửa đất (Tờ bản đồ).
Cách xem đất đã có Sổ Đỏ hoặc Sổ Hồng hay chưa - Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu
Tuy nhiên, một số xã, phường đang trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu, chưa có thể tra cứu được, bao gồm: Thành phố Bà Rịa: các phường, xã; Thị xã Phú Mỹ: xã Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hoà. Các xã, phường này sẽ được cập nhật liên tục cùng với quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét